Cholesterol nie-HDL: Czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Cholesterol nie-HDL może być dikładniejszy i determinować czynniki ryzyka chorób sercowo – naczyniowych,w porównaniu do „złego” cholesterolu LD

Dan
Dan
21. marzec 2019
Cholesterol nie-HDL może być dokładniejszym pomierem przy sprawdzaniu ryzyka chorób naczyniowo-krwionośnych.

Lipoprteiny są transporterem cholesterolu w naszym organiżmie. Podczas gdy dobry kierowca – lipoprteiny o dużej gęstości – bezpiecznie wysadzają swoich „paześerów” w wątrobie, źli – głównie lipoorteiny o małej gestości – mają tendencję to powodowania korków na drodze do serca. Mierzenie poziomu „złego” cholesterolu o niskiej gęstości lipoprtein (LDC), jest zazwyczaj narzędziem lekarzy praktyków w celu ocenienia ryzyka choób sercowo – naczyniowych. Jednakże jest podejrzenie, że liczenie poziomu cholesterlolu o nie-dużej gęstosci lipoprtein (HDL) jest efektywniejsze. Czym więc jest nie-HDL cholesterol? Czym różni się od cholestorolu LDL? Dlaczego nie jest używany tak często jak LDL?


Ważne skróty używane w artykule:

  • LDL – cholesterol o niskiej gęstości lipoprtein
  • HDL – cholesterol o dużej gęstości lipoprtein
  • Nie – HDL – cholesterol o nie dużej gęstości lipoprtein
  • LDL-P - cząstki lipoprotein o niskiej gęstości
  • sd-LDL - mała, gęsta lipoproteina o niskiej gęstości
  • VLDL - lipoproteina o bardzo niskiej gęstości

Co to jest cholesterol nie-HDL?

Cholesterol jest substancją tłuszczu występującą w każdej komórce ludzkiego ciała. Wykonuje szereg różnych funkcji niezbędnych nam do prawidłoego funkcjowania.
Terminy „dobry” cholesterol HDL i „zły” cholesterol LDL nie odnoszą się bezpośrednio do chosterolu ( jest to tylko substancja), ale do lipoprotein, które przenoszą cholesterol we krwi. Lipoproteint przenoszą również inną formę tłuszczu zwaną triglicerydy i inne substanje włączając proteiny.

MyTherapy przypomnienia o lekach na cholesterol

MyTherapy: dla leków na wysoki cholesterol

  • Niezawodne przypomnienia o lekack
  • Kontroluj poziom lipidów
  • Miesięczny raport zdrowia
Download now Download now

Istnieją również inne formy lipoprotein takie jak VLDL - lipoproteina o bardzo niskiej gęstości i chylomikron. Każde z nich przenoszą różne proporcje wymienionych substancji (na przykład VLDL niesie wysokie poziomy triglicerydów).

Całościowy poziom twojego cholesterolu przedstawia ilość cholesterolu transportowanego przez wszystkie typy lipoprotein. Poziom całosćiowy cholesterolu jest mało znaczący. Wane jest, że poziom cholesterolu HDL nie może być zbyt wysoki. W rzeczywistości chroni cię przed chorobami serca, zbierając nadmiar cholesterolu i transportując go do wątroby, gdzie jest rozkładany i usuwany. Dlatego ważne jest, aby poznać skład poziomu cholesterolu całkowitego.

Znalezienie poziomu cholesterolu nie-HDL to nic innego jak odjęcie poziomu cholesterolu od całkowitego wyniku. Ponieważ cholesterol HDL jest jedynym „dobrym” cholesterolem. Cholesterol nie-HDL zawiera wszystkie typy złego cholesterolu, nie tylko cholesterol LDL.

Czym różni się cholesterol nie-HDL od LDL

Podczas gdy nie-HDL-C odnosi się do całkowitego cholesterolu minus „dobry” HDL-C, LDL-C odzwierciedla tylko poziomy tego konkretnego typu lipoprotein. LDL-C jest często stosowany do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, ale jak bardzo jest to przydatne?

Cholesterol LDL i cząstki LDL

LDL-C wiąże się z przyspieszeniem miażdżycy - gromadzeniem się tłuszczu wewnątrz ścian tętnic, które może w końcu zagłodzić serce tlenu i prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca.

Zatem wysokie poziomy LDL-C są uważane za poważne ryzyko sercowo-naczyniowe. Poziom, przy którym LDL-C jest uważany za wysoki, nie jest ustalony, ale zwykle szacuje się go na podstawie innych czynników ryzyka, takich jak wiek i historia choroby. Dla osoby uważana za osobę z wysokim ryzykiem choroby serca, lekarz może ustalić docelową wartość 70 miligramów na decylitr (mg / dl) lub mniej, podczas gdy dla osoby o niskim ryzyku 130 mg / dL może zostać uznane za dopuszczalne .


Blogi, które mogą cię zainteresować


Jednak skuteczność stosowania poziomów LDL-C w celu określenia ryzyka sercowo-naczyniowego - choć powszechna praktyka - od dawna była kwestionowana.
Jednym z powodów jest to, że cząsteczki LDL (LDL-P), które przenoszą cholesterol, mają różne rozmiary. Niektórzy ludzie mają wyższe poziomy małych, gęstych cząstek LDL, znanych jako sd-LDL, podczas gdy inni mają duże cząstki LDL. Oznacza to, że nawet jeśli dwie osoby mogą mieć ten sam poziom LDL-C, liczba cząstek LDL, w których jest przechowywana, różni się w zależności od ich wielkości. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie LDL-P.

Pożyczając anegdotę z Medical News Today: wiadro wypełnione piłkami golfowymi jest tak samo pełne, jak wiadro tej samej wielkości wypełnione piłkami tenisowymi, ale liczba piłek będzie większa.
Podobnie ludzie z wyższym poziomem sd-LDL mają większą liczbę cząstek niż ludzie z dużymi cząstkami LDL, nawet jeśli ogólny poziom LDL-C jest taki sam.
Stwierdzono, że poziomy LDL-P są dokładniejszym predyktorem „zdarzeń” sercowo-naczyniowych i ściślej związanych z rozwojem miażdżycy.
Wiele badań wykazało, że osoby z wysokim poziomem sd-LDL są trzykrotnie bardziej narażone na choroby serca niż osoby o wysokim poziomie dużych cząstek LDL.

n Korzyści cholesterolu nie-HDL

Podobnie jak LDL-C, nie-HDL-C nie jest w stanie bezpośrednio określać poziomów LDL-P.
Ponieważ jednak bierze pod uwagę większą liczbę czynników, w tym lipoprotein przenoszących triglicerydy, regularnie okazuje się, że jest on lepszym predyktorem choroby sercowo-naczyniowej niż LDL-C.

Podobnie stwierdzono, że nie-HDL-C jest dokładniejszym wskaźnikiem poziomów sd-LDL niż LDL-C.
Podczas gdy LDL-P może nadal być najlepszym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, korzyścią z nie-HDL-C jest to, że można to zrobić bez dodatkowych kosztów lub badań poza regularnym profilowaniem lipidów.

Jest to tylko inny sposób patrzenia na wartości, które już stanowią część profilu lipidowego, cholesterolu całkowitego i HDL-C, i zastosowanie prostego równania.

Dlaczego cholesterol LDL jest wciąż częściej stosowany niż cholesterol nie-HDL?

Jeśli nie-HDL-C jest lepszym wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego niż LDL-C i jest dostępny bez dodatkowych kosztów lub testów, oczywiste pytanie brzmi: dlaczego LDL-C jest wciąż tak powszechnie stosowany?

To pytanie zadał dziennikarz medyczny Larry Husten w artykule na temat MedPage Today.
W artykule Hudsen cytuje artykuł z Nowego Brytyjskiego Dziennika o Medycynie, w którym jego autor, Robert Heagele, pisze, że nie-HDL-C jest „stabilny i niezawodny na nawet bardzo niskim poziomie i niezależnie od tego, czy pacjenci są badani podczas postu. Ponadto poziom cholesterolu nie-HDL integruje wszystkie aterogenne lipoproteiny, dobrze koreluje z apolipoproteiną B i przewiduje ryzyko sercowo-naczyniowe lepiej niż poziom cholesterolu LDL ”.
Chociaż nie-HDL-C i LDL-C są bardzo blisko, to różnią się znacznie bardziej u osób żyjących z otyłością, cukrzycą i wysokimi triglicerydami. Dla tych ludzi nie-HDL-C zapewnia największe korzyści w porównaniu z LDL-C.

Wydaje się jednak, że używanie LDL-C jest tak głęboko zakorzenione w powszechnej praktyce, że lekarze nadal to robią, nawet jeśli narzędzia, z których korzystają, automatycznie prezentują poziomy nie-HDL-C.

Choć może to zabrzmieć dość niepokojąco, inni lekarze cytowani przez Hudsena bronią tego utrzymania status quo. „Doskonały”, mówi Jennifer Robinson z University of Iowa, „nie powinien być wrogiem dobra”, argumentując, że lekarze, którzy nie stosują codziennie wartości lipidów, są przyzwyczajeni do radzenia sobie z LDL-C i korzyści wynikających z przejścia na nie-HDL-C nie wystarcza do uzasadnienia zamieszania, które może to spowodować.

Wydaje się, że uzasadnienie takiej opinii polega na tym, że wartości lipidów (czy to LDL-C, czy nie-HDL-C) są tylko jednym ze wskaźników stosowanych do określania ryzyka sercowo-naczyniowego. Inne testy, takie jak elektrokardiogramy (EKG / EKG) i badania krwi, wraz z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak, ciśnienie krwi, palenie tytoniu i otyłość, mogą być wykorzystane do określenia profilu ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zaletą nie-HDL-C w stosunku do LDL-C, można zatem twierdzić, że jest skromna.
Debata prawdopodobnie będzie toczyć się tak, jak to miało miejsce już od wielu lat. Jednak biorąc pod uwagę, że populacje, dla których nie-HDL-C zapewnia największe korzyści (ludzie żyjący z otyłością, cukrzycą i wysokimi triglicerydami) rosną, być może więcej klinicystów odejdzie od LDL-C i w kierunku nie-HDL-C w nadchodzące lata.


Przeczytaj nasze ostatnie wpisy na bolgy MuTherapy

MyTherapy przypomnienia o braniu leków

Pomóż kontrolować swój cholesterol

Jeżeli bierzesz leki mające na celu kontrole poziomu cholesterol, MyTherapy – przypomnienia o lekach pomoże pamiętać o przyjmowaniu ich o czasie, za każdym razem. Pomoże to zapobiec groźnym powikłaniom takim jak zawał serca.