Co to jest reumatyzm? Odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań

Oto najczęściej zadawane pytania na temat zaburzeń reumatycznych

Dan
Dan
3. kwiecieñ 2019
najczęściej zadawane pytania na temat reumatyzmu

Reumatyzm, zaburzenia reumatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów. Łatwo zrozumieć, dlaczego istnieje pewna ilość zamieszania wokół takiej terminologii i definicji każdego słowa. Przyjrzymy się najczęsciej zadawanym pytaniom na temat reumatyzmu i podamy odpowiedzi, które z pewnością pmogą rozwiać pewne wątpliwości.


1. Co to jest reumatyzm?

W środowisku medycznym slowo reumatyzm jest uznawane za raczej przedawnione. Jednak zostało ono w słownictwie większości osób, dlatego ważne jest, aby zrozumieć co dokładnie oznacza.
Reumatyzm nie jest chorobą. Jest to raczej termin określający, które choroby klasyfikowane są przez zapalenie do stawów, mięśni, więzadeł, kości i ścięgien.
Istnieje ponad 200, znanych zaburzeń reumatycznych, dotykających przynajmniej 10 milionów w Polsce.
Duża liczba stanów reumatycznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń, to choroby autoimmunologiczne, co oznacza, że układ odpornościowy błędnie atakuje zdrowe tkanki w organizmie. Schorzenie systemu immunologicznego nie jest jeszcze w pełni zrozumiałe. Uważa się, że połączenie genetyki i czynników środowiskowych odgrywa dużą rolę w rozwoju chorób autoimmunologicznych, podczas gdy niektóre infekcje mogą działać jako czynniki wyzwalające.

MyTherapy przypomnienia o lekach i dziennik zdrowia

Przypomnienia o lekach I dziennik zdrowia

Download now Download now

Nie wszystkie schorzenia reumatologiczne są chorobami autoimmunologicznymi. Zapalenie kości i stawów jest na przykład choroba zwyrodnieniowa, która rozwija się wraz z wiekiem, podczas gdy dna jest spowodowana przez wysoki poziom kwasu moczowego we krwi. Żadne z nich nie są klasyfikowane jako choroby autoimmunologiczne, ale oba należą do kategorii zaburzeń reumatycznych.
Z tego powodu reumatyzm odnosi się do wielu różnych chorób, z których wszystkie sa klasyfikowane jako zaburzenia reumatyczne z powodu podobnych objawów. Czasami nie odzwierciedla t przebiegu danej choroby, biologia jednej choroby reumatycznej może znacznie różnić się od drugiej.
Zaburzenia reumatologiczne są zazwyczaj leczone przez reumatologów, lecz niektóre przypadki mogą wymagać pomocy immunologa lub kardiologa.
Pod nazwą reumatyzm jest pod kategoria zawierająca najczęstsze choroby reumatyczne: artretyzm.

2. Czy reumatyzm i artretyzm to ta sama choroba?

Reumatyzm i artertyzm są często używane zamiennie, jednak ich znaczenie znacznie się różni.
Jak wspomniano wcześniej, choroby reumatyczne powodują zapalenie stawów, mięśni, więzadeł, kości i ścięgien. Artretyzm odnosi się szczególnie do chorób, które dotykają stawów. Może być uważany za podkategorię chorób reumatycznych, która stanowi duży procent wszystkich przypadków przypadków.
Istnieje ponad 100 chorób artrestycznych i dotyczy 2,4 mln osób żyjących w Polsce.
Ludzie mogą również używać słowa reumatyzm, odnosząc się konkretnie do choroby autoimmunologicznej reumatoidalnego zapalenia stawów.
Jestem zatem zrozmiałe dlaczego reumatyzm i artretyzm są używanne zamienne, jest to częsty przypadek, gdy pacjenci posiadają obie choroby. Są jednak choroby reumatyczne, nie artrestyczne.Mogą być nazwane nie-stawowe choroby reumatyczne.
Najlepszym przykładem nie stawowych chorób reumatycznych jest fibromialgia, która charakteryzuje się dlugotrwającym bólem w całym ciele.
Innym schorzeniem, które nie jest ściśle formą zapalenia stawów (chociaż ma objawy wpływające na stawy), jest gorączka reumatyczna.


Przeczytaj nasze ostatnie wpisy na bolu MyTherapy

3. Czym jest gorączka reumatyczna?

Gorączka reumatyczna jest potencjalnie poważnym stanem, którego przyczyna jest związana z bakteriami paciorkowców grupy A, które są odpowiedzialne za szkarlatynę i paciorkowcowe zapalenie gardła. To ostatnie może wystąpić w każdym wieku, ale najczęściej występuje u dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Nieleczone paciorkowce mogą wywołać (co powszechnie uważa się) reakcję autoimmunologiczną, powodując atak układu odpornościowego na ciało i wywołując zapalenie stawów, skóry, mózgu i serca. Stan ten nazywany jest gorączką reumatyczną.
Objawy pojawiaja się zazwyczaj kilka tygodnii po rozpoczęciu paciorkowcowego zapalenia gardła. Zazwtczaj objawiają sie bolącymi stanami zapalnymi stawów i gorączką. Może pojawić się również ból w klatce piersiowej.
Choroba reumatyczna serca jest spowodowana zapaleniem serca powodującym trwałe uszkodzenie, głównie zastawek, które może powodować problemy z przepływem krwi. Może to powodować komplikacje zagrażające życiu, takie jak udar.
Na tle zaburzeń reumatycznych gorączka reumatyczna jest raczej nietypowa, ponieważ wywołana jest głównie przez bakterie paciorkowca - dlaczego paciorkowiec może wywołać odpowiedź autoimmunologiczną, nie jest wciąż dobrze znany.
Gorączka reumatyczna różni się również od innych zaburzeń reumatycznych, ponieważ najpoważniejsze długotrwałe uszkodzenie to reumatyczna choroba serca.
Chociaż paciorkowcowe zapalenie gardła jest stosunkowo częste, mniej niż 0,3% osób, u których wystąpiło, rozwija gorączkę reumatyczną. Jest to jednak powszechny stan w krajach rozwijających się i odległych częściach krajów, takich jak Australia.
Inną chorobą reumatyczną, o którą jest częste zapytanie jest reumatyzm palindromiczny.

4. Czym jest reumatyzm palindromiczny?

Biorąc pod uwagę rzadkość tego schorzenia, która jest formą zapalenia stawów, duża liczba wyszukań ”palindromiczny reumatyzm” może być przypisana jego nieyupowej nazwie.
Palindrom to każde słowo, fraza, numer lub inna sekwencja znaków, którą odczytuje się tak samo od przodu jak i od tyłu tak jak zaraz, owocowo, czy potop.
Odnosi się to również to pojawiania się objawów: nagle i spontanicznie, utrzymują się kilka godzin lub dni a następnie ustają w równie nagły sposób. Takie ataki mają zazwyczaj charakter sporadyczny i nieprzewidywalny.
Objawy zazwyczaj przypominają reumatoidalne zapalenie stawów: ból i zapalenie stawów i otaczającej tkanki. W przeciwieństwie do reumatoidalnego zapalenia stawów (i innych postaci zapalenia stawów), reumatyzm palindromiczny nie wydaje się wywierać trwałego uszkodzenia stawów.
Podobnie jak reumatoidalne zapalenie stawów, reumatyzm palindromiczny jest chorobą autoimmunologiczną. Podobieństwa i różnice pomiędzy chorobami doprowadziły do dyskusji na temat tego, czy reumatyzm palindromiczny powinien być klasyfikowany jako podtyp reumatoidalnego zapalenia stawów lub sam w sobie jako stan.

Niezależnie od tego, jak stwierdzono w powyższym artykule, u od 25% do 50% osób z rozpoznanym reumatyzmem palindromicznym rozwija się w następstwie reumatoidalne zapalenie stawów.

Podobnie jak wiele chorób reumatycznych, istnieje szereg czynników, które odgrywają rolę w określaniu ryzyka rozwoju reumatyzmu palindromicznego.

5. Kto ma największe ryzyko zachorowania na reumatyzm?

Spójrzmy najpierw na autoimmunologiczne schorzenia reumatyczne, które zawiera palindromiczny reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń i wiele innych.

Płeć

Prawie każda choroba autoimmunologiczna dotyka częściej kobiet niż mężczyzn. Sprawdza się to w przypadku autoimmunologicznego zaburzenia reumatycznego. Reumatoidalne zapalenie stawów dotyka pomiędzy 230 – 330 tys Polaków z czego kobiety chorują 3 razy częściej.

Uwarunkowania genetyczne

Uwarunkowania genetyczne odgrywają ogromną rolę w rozwoju chorób immunologicznych. Oznacza to, że jezeli krewny cierpi na autoimmunologiczne zaburzenie reumatyczne może zwiękrzyć to ryzyko zachorowania., nie wiadomo niestety jak wysokie jest prawdoboobieństwo. Naukowcy zidentyfikowali specyficzne mutacje genów, które są połączone z konkretnymi chorobami. Nie jest to aktualnie często używane. Jest to jednak pole do dokładniejszych badań i może doprowadzić do lepszego zrozumienia chorób autoimmunologicznych i usprawnienia leczenia.

Uwarunkowania etniczne

Pochodzenie etniczne z pewnością odgrywa ważną rolę w ryzyku rozwoju choroby autoimmunologicznej. Częstość występowania tocznia jest prawie ośmiokrotnie wyższa u osób pochodzenia afroamerykańskiego i afro-karaibskiego niż u ludzi pochodzenia europejskiego. Podobnie częstotliwość występowania reumatoidalnego zapalenia stawów jest do czterech razy wyższa u rdzennych Amerykanów niż u osób pochodzenia europejskiego.
Chociaż różni się to od choroby do choroby, ogólnie przyjmuje się, że populacje afroamerykańskie, afro-karaibskie, rdzenni Amerykanie i Latynosi są bardziej narażeni na rozwój chorób autoimmunologicznych niż populacje kaukaskie, trend ten sprawdza się w przypadku najczęstszych chorób reumatycznych.

Środowisko i styl życia

Mimo że osoba może mieć genetyczne uwarunkowania do zachorowania na choroby autoimmunologiczne, czynniki środowiskowo również mają udział w wywoływaniu choroby, jednak które czynniki są najbzrdziej odpowiedzialne za rozwój choroby wciąż pozostaje tajemnicą.
Niektóre wirusy są związane z rozwojem chorób autoimmunologicznych, takich jak poprzedni przykład paciorkowca wywołującego gorączkę reumatyczną. Podobnie, wirus Epsteina-Barr został powiązany z szeregiem chorób autoimmunologicznych, w tym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Jeśli chodzi o styl życia, palenie i otyłość są związane z wieloma chorobami autoimmunologicznymi, ale niewiele wiadomo o dokładnym charakterze związku.

Wiek

Wiek, w którym osobt są najbardziej narażonye na rozwój choroby autoimmunologicznej, różni się w zależności od stanu. Na przykład, dzieci są najbardziej narażone na gorączkę reumatyczną, objawy tocznia zwykle zaczynają się między 15 a 40 rokiem życia, podczas gdy objawy reumatoidalnego zapalenia stawów najczęscie zauważane są między 30 a 50 rokiem życia.

Oczywiście nie ma jednego profilu ryzyka, który pasowałby do wszystkich rodzajów autoimmunologicznych zaburzeń reumatycznych. Jednak pewne trendy, które odnoszą się ogólnie do chorób autoimmunologicznych, takich jak płeć i pochodzenie etniczne, są prawdziwe, jeśli chodzi o zaburzenia reumatyczne. Prawdą jest również, że jeśli masz jedną istniejącą chorobę autoimmunologiczną, jest bardziej prawdopodobne, że rozwiną się inne (reumatyczne lub inne).

Czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów

Jak wcześniej wspomniano, najczęstszym zaburzeniem reumatycznym jest choroba nie autoimmunologiczna. Największym czynnikiem ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów jest wiek, choroba występuje u około 10% mężczyzn w wieku 60 lat lub powyżej i 13% kobiet.
Dodatkowe czynniki ryzyka obejmują:

  • Otyłość
  • Urazy i operacje
  • Płeć (ponownie, kobiety są w grupie zwiększonego ryzyka, chociaż nie w takim samym stopniu jak w przypadku chorób autoimmunologicznych)
  • Słabe mięśnie
  • Sport i aktywność fizyczna

Ostatni punkt jest wciąż tematem dyskusji. Niektóre badania sugerują, że zawodowi sportowcy mają zwiększone ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów, a nawet regularne ćwiczenia mogą zwiększać ryzyko - szczególnie w biodrach i kolanach. Inne badania sugerują jednak, że (przy braku ostrego urazu) ćwiczenia o umiarkowanej intensywności nie zwiększają ryzyka.
Oczywiście, siedzący tryb życia niewątpliwie zwiększa ryzyko innych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, dlatego ćwiczenie jest zalecane jako element zdrowego stylu życia.
Oprócz choroby zwyrodnieniowej stawów każda choroba ma swój własny profil ryzyka. Na przykład dna jest częstsza u mężczyzn, ze względu na wyższy poziom kwasu moczowego, a ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że 12% mężczyzn w wieku od 70 do 79 lat żyje z dną moczanową, w porównaniu do 3% mężczyzn w wieku poniżej 50 lat. Alkohol upośledza zdolność organizmu do wypłukiwania kwasu moczowego, więc jest również znacznie podnosi ryzyko.
Co to wszystko znaczy? Dopóki więcej tajemnic dotyczących chorób autoimmunologicznych nie zostanie rozwiązanych, niewiele można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju. Płeć, wiek, uwarunkowania genetyczne i nieznane czynniki środowiskowe są poza kontrolą.
W przypadku innych chorób reumatycznych, trzymanie się stylu życia ogólnie uważanego za zdrowy - dobra dieta, umiarkowana ilość ćwiczeń, nie palenie tytoniu i umiarkowane lub całkowity brak spożywania alkoholu - pozostają najlepszą opcją aby zminimalizowac ryzyko.


Blogi, które mogą cię zainteresować:

MyTherapy przypomnienia o lekach

Twoje przypomnienia o lekach

Poza przypomnieniami o przyjmowaniu leków, MyTherapy posiada inne funckcje takie jak dziennik zdrowia, kontrola symptomów, które pomogą Ci mieć lepsze wyniki terapii.